Хөтөлбөр

 Даваа гараг 2019.12.09

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:357:30Баримтат кино
7:308:25Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:258:40Шинэ аялал – Манжуур аялал
8:4010:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 10-р анги /давталт/
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4010:5519001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
10:5511:05Бест буйдан үзүүлж байна
11:0511:45Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:20Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 1900-1950 үзүүлж байна
12:2012:35Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:3512:45Хөгжмийн завсарлага
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
15:1016:30Спортын цаг
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Бест буйдан үзүүлж байна
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:20Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт , байр суурь
22:2023:20Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 11-р анги
23:2023:35Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:350:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
0:106:00Эфир завсарлав

Мягмар гараг 2019.12.10

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:35Хүүхэлдэйн кино
7:357:50Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
7:508:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 11-р анги /давталт/
10:0010:10“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
12:1013:00Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт , байр суурь
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:05Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
15:0516:45Спортын цаг
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3021:45Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
21:4522:20Parlament vlog
22:2023:20Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 12-р анги
23:2023:35Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:350:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:106:00Эфир завсарлав

Лхагва гараг 2019.12.11

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:45Хүүхэлдэйн кино
7:458:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
8:008:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 12-р анги /давталт/
10:0010:10“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4010:5519001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
10:5511:05Бест буйдан үзүүлж байна
11:0511:45Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:45Parlament vlog
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:05Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:0516:45Спортын цаг
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:4019:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Бест буйдан үзүүлж байна
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:40Атрын 60 жил
22:4023:40Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 13-р анги
23:400:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
0:000:40Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
0:406:00Эфир завсарлав

Пүрэв гараг 2019.12.12

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:40Хүүхэлдэйн кино
7:407:55Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
7:558:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 13-р анги /давталт/
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4010:5519001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
10:5511:35Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:3511:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:25Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:2512:45Баялаг бүтээгчдийг дэмжих төсөл хөтөлбөр үзүүлж байна
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 1900-1950 үзүүлж байна
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3021:45Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
21:4522:15Монголчууд нэвтрүүлэг
22:1523:15Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 14-р анги
23:1523:30Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:300:15Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:156:00Эфир завсарлав

Баасан гариг 2019.12.13

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:40Хүүхэлдэйн кино
7:407:55Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
7:558:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 14-р анги /давталт/
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4010:5519001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
10:5511:05Бест буйдан үзүүлж байна
11:0511:45Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:25Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:2513:00Монголчууд ярилцлага /давталт/
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Бест буйдан үзүүлж байна
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:10Монголчууд нэвтрүүлэг
22:1023:10Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 15-р анги
23:1023:25Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:250:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
0:106:00Эфир завсарлав

Бямба гараг 2019.12.14

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:008:00Баримтат кино
8:008:40Монголчууд ярилцлага /давталт/
8:409:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
9:009:30Хошин шогийн шилдэг номерууд
9:3010:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:0010:30Араг продакшн үзүүлж байна
10:3011:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:1011:50Бид мартахгүй нэвтрүүлэг
11:5013:10Уран сайхны кино
13:1013:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
13:2513:55Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:5514:05Асуудлыг шийдэх амархан боллоо-19001950 үзүүлж байна
14:0514:20Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
14:2015:00Эрвээхэй нас –  Цоглог бөмбөөхөн цэцэрлэг
15:0016:30Спортын цаг
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:4019:10Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
19:1020:20Fact and Expert тойм хөтөлбөр
20:2020:40Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
20:4021:00Ургын бичиг улсын үндэс
21:0021:30Монголчууд ярилцлага
21:3021:45Сүхбаатар дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
21:4522:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
22:0022:15Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
22:1523:50Дуулиант хэрэг цуврал
23:506:00Эфир завсарлав

Ням гараг 2019.12.15

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:357:35Баримтат кино
7:358:00Хүүхэлдэйн кино
8:008:30Хошин шогийн шилдэг номерууд
8:308:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
8:459:15Монголчууд ярилцлага /давталт/
9:159:45Араг продакшн үзүүлж байна
9:4510:25Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
10:2511:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
11:0011:30Амрыг эрэе нэвтрүүлэг – ЦЕГ-с бэлтгэв
11:3012:00Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
12:0012:15Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
12:1512:30Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:3013:00Нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3014:40Атрын 60 жил
14:4015:00Ургын бичиг улсын үндэс
15:0016:35Спортын цаг
16:3516:50Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:5017:20Эрвээхэй нас –  Цоглог бөмбөөхөн цэцэрлэг
17:2017:50Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
17:5018:30Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:3018:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
18:4519:15Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:1519:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
19:3019:45Багануур дүүргийн баялаг бүтээгчдийн уулзалт зөвлөгөөн
19:4520:30Сайхан хүмүүс хөрөг нэвтрүүлэг
20:3021:40Fact and Expert тойм хөтөлбөр
21:4022:05Баллуур нэвтрүүлэг 
22:0522:20Шинэ аялал – Манжуур аялал
22:200:00Уран сайхны кино
0:006:00Эфир завсарлав
error: Хамгаалагдсан