Хөтөлбөр

 Даваа гараг 2021.09.20
2021-09-13
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-13
6:05
Баримтат кино
2021-09-13
6:40
Уран сайхны кино /давталт/
2021-09-13
8:30
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-13
9:00
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 49-р анги /давталт/
2021-09-13
9:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-13
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-13
10:10
"Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
2021-09-13
10:30
"Ботгохон" хүүхдийн төсөл
2021-09-13
10:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-13
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-13
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-13
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-13
12:10
Теле хичээл 5-р анги 
2021-09-13
12:40
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-13
13:20
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-13
13:50
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-13
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-13
14:20
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 50-р анги
2021-09-13
15:10
Спортын цаг - Токио 2020  давталт
2021-09-13
16:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-13
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-13
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-13
18:10
"Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
2021-09-13
18:40
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-13
19:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 6-р анги
2021-09-13
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-13
21:20
Бест буйдан үзүүлж байна.
2021-09-13
21:30
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-13
22:10
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 6-р анги /давталт/
2021-09-13
23:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-13
0:00
Эфир завсарласан
 
Мягмар гараг 2021.09.21
2021-09-14
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-14
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-14
6:40
 УСК
2021-09-14
8:30
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-14
9:00
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 50-р анги /давталт/
2021-09-14
9:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-14
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-14
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-14
10:30
"Ботгохон" хүүхдийн төсөл
2021-09-14
10:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-14
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-14
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-14
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-14
12:10
Теле хичээл 5-р анги 
2021-09-14
12:35
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-14
13:15
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-14
13:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-14
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-14
14:20
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 51-р анги
2021-09-14
15:10
Спортын цаг - Токио 2020
2021-09-14
16:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-14
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-14
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-14
18:10
"Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
2021-09-14
18:40
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-14
19:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 7-р анги
2021-09-14
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-14
21:20
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-14
22:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 7-р анги /давталт/
2021-09-14
23:20
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-14
0:00
Эфир завсарласан
 
Лхагва гараг 2021.09.22
2021-09-15
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-15
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-15
6:40
Баримтат кино
2021-09-15
7:30
УСК
2021-09-15
9:00
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 51-р анги /давталт/
2021-09-15
9:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-15
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-15
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-15
10:30
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-15
10:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-15
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-15
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-15
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-15
12:10
Теле хичээл 5-р анги 
2021-09-15
12:25
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-15
13:05
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-15
13:35
Хөгжмийн завсарлага
2021-09-15
13:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-15
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-15
14:20
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 52-р анги
2021-09-15
15:10
Цагдаагийн байгууллага үүсч хөгжсөний 100 жилийн ойд зориулав
2021-09-15
16:50
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-15
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-15
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-15
18:10
"Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
2021-09-15
18:40
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-15
19:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 8-р анги
2021-09-15
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-15
21:20
Бест буйдан үзүүлж байна.
2021-09-15
21:30
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-15
22:10
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 8-р анги /давталт/
2021-09-15
23:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-15
0:10
Эфир завсарласан
Пүрэв гараг 2021.09.23
2021-09-16
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-16
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-16
6:45
Баримтат кино
2021-09-16
7:30
Уран сайхны кино
2021-09-16
8:30
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-16
9:00
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 52-р анги /давталт/
2021-09-16
9:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-16
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-16
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-16
10:30
"Сарнай" цэцэг хүргэлт - Амьдралын хором бүрийг аз жаргалтай болгоно.
2021-09-16
10:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-16
11:00
"Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
2021-09-16
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-16
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-16
12:10
Теле хичээл 5-р анги
2021-09-16
12:30
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-16
13:10
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-16
13:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-16
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-16
14:20
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 53-р анги
2021-09-16
15:10
Спортын цаг - Токио 2020 /чөлөөт бөх/
2021-09-16
16:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-16
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-16
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-16
18:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-16
18:30
"БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг
2021-09-16
19:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 9-р анги
2021-09-16
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-16
21:20
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-16
22:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 9-р анги /давталт/
2021-09-16
23:20
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-16
0:00
Эфир завсарласан
 
Баасан гариг 2021.09.24
2021-09-17
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-17
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-17
6:45
Баримтат кино
2021-09-17
7:45
Хүүхэлдэйн кино
2021-09-17
8:25
"БИД" чөлөөт нэвтрүүлэг давталт
2021-09-17
9:00
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 53-р анги /давталт/
2021-09-17
9:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-17
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-17
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-17
10:30
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-17
10:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-17
11:00
"Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
2021-09-17
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-17
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-17
12:10
Теле хичээл 5-р анги 
2021-09-17
12:30
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - Д.Бямбадаш "МСРТ" ХХК /
2021-09-17
13:10
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-17
13:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-17
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-17
14:15
"Сүүлчийн яанычар" ОАУСК 54-р анги
2021-09-17
15:00
Спортын цаг - Токио 2020
2021-09-17
16:00
Нэвтрүүлэг
2021-09-17
16:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-17
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-17
17:30
"Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
2021-09-17
18:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-17
19:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 10-р анги
2021-09-17
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
2021-09-17
21:20
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - О.Отгонжаргал/ "Санжайн хишиг" ХХК /
2021-09-17
22:00
"Зомби мөрдөгч" ОАУСК 10-р анги давталт
2021-09-17
23:35
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-17
0:00
Эфир завсарласан
Бямба гараг 2021.09.25
2021-09-18
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-18
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-09-18
6:45
Баримтат кино
2021-09-18
7:45
Уран сайхны кино 
2021-09-18
9:30
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-18
10:00
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-18
10:20
Хүүхэлдэйн кино
2021-09-18
10:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-18
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-18
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-18
12:00
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - О.Отгонжаргал/ "Санжайн хишиг" ХХК /
2021-09-18
12:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-18
13:00
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-18
13:30
"Ботгохон" төсөл - Хүүхдийн нэвтрүүлэг
2021-09-18
13:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-18
14:00
"Аялалын тойрог" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
2021-09-18
14:40
"Баллуур" нэвтрүүлэг
2021-09-18
15:00
Спортын цаг - Токио 2020
2021-09-18
16:20
Амрыг эрэе- ЦЕГ-с бэлтгэв
2021-09-18
16:50
Хошин шог
2021-09-18
17:20
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-18
18:00
Улаачдын өрсөлдөөн - Т.Батзориг
2021-09-18
18:30
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-18
19:00
"Fact & Expert" тойм хөтөлбөр
2021-09-18
20:00
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-18
20:30
УИХ-ын цаг
2021-09-18
21:10
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - О.Отгонжаргал/ "Санжайн хишиг" ХХК /
2021-09-18
22:00
 Гунжиам:Сүнстэй эмнэлэг УСК
2021-09-18
0:10
Эфир завсарласан
Ням гараг 2021.09.26
2021-09-19
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-09-19
6:05
Баримтат кино
2021-09-19
7:30
 Гунжиам:Сүнстэй эмнэлэг УСК
2021-09-19
9:00
Хүүхэлдэйн кино
2021-09-19
9:25
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-19
9:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-19
10:00
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - О.Отгонжаргал/ "Санжайн хишиг" ХХК /
2021-09-19
11:00
"Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
2021-09-19
11:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-19
12:00
Улаачдын өрсөлдөөн - Т.Батзориг
2021-09-19
12:30
"Ботгохон" төсөл - Хүүхдийн нэвтрүүлэг
2021-09-19
12:45
19001950 - Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-09-19
13:00
Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-09-19
13:30
Уран сайхны кино 
2021-09-19
15:30
Спортын цаг - Токио 2020
2021-09-19
17:00
Хүүхэлдэйн кино
2021-09-19
17:30
УИХ-ын цаг нэвтрүүлэг
2021-09-19
18:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-09-19
18:40
Баялаг бүтээгчдийн өглөөний уулзалт
2021-09-19
19:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-09-19
19:30
"Аялалын тойрог" танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг
2021-09-19
20:30
"Баялаг бүтээгч" нэвтрүүлэг - О.Отгонжаргал/ "Санжайн хишиг" ХХК /
2021-09-19
21:30
"Fact & Expert" тойм хөтөлбөр
2021-09-19
22:30
 Ирэх ёсгүй хүүхэд УСК
2021-09-19
0:45
Эфир завсарласан