Хөтөлбөр

 Даваа гараг 2019.12.23

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
6:357:30Баримтат кино
7:308:25Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:258:40Шинэ аялал – Манжуур аялал
8:409:00Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
9:009:50Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 20-р анги /давталт/
9:5010:00Бест буйдан үзүүлж байна
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:20Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
12:2012:35Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:3512:45Хөгжмийн завсарлага
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
15:1016:30Спортын цаг
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Бест буйдан үзүүлж байна
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3021:45Утаа ба эрүүл мэнд
21:4522:45Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 21-р анги 
22:4523:00Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
23:0023:15Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:150:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
0:006:00Эфир завсарлав

Мягмар гараг 2019.12.24

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:35Хүүхэлдэйн кино
7:357:50Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
7:508:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 21-р анги /давталт/
10:0010:10“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:25Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
12:2512:35Хөгжмийн завсарлага
12:3512:45Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:05Бид чөлөөт нэвтрүүлэг /давталт/
15:0516:30Спортын цаг
16:3016:45Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3021:45Утаа ба эрүүл мэнд
21:4522:45Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 22-р анги
22:4523:00Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
23:0023:15Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:150:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:006:00Эфир завсарлав

Лхагва гараг 2019.12.25

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:45Хүүхэлдэйн кино
7:458:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
8:008:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:009:50Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 22-р анги /давталт/
9:5010:00Бест буйдан үзүүлж байна
10:0010:10“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:25Утаа ба эрүүл мэнд
12:2512:45Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:05Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:0516:30Спортын цаг
16:3016:35Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:4519:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Бест буйдан үзүүлж байна
20:0020:15Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Хотын шийдэл
22:0023:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 23-р анги
23:0023:15Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
23:1523:30Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:300:15Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
0:156:00Эфир завсарлав

Пүрэв гараг 2019.12.26

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:40Хүүхэлдэйн кино
7:407:55Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
7:558:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:009:50Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 23-р анги /давталт/
9:5010:00Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:25Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
12:2512:40Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3016:45Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Монголчууд ярилцлага
22:0023:00Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 24-р анги
23:0023:15Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
23:1523:30Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:300:15Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:156:00Эфир завсарлав

Баасан гариг 2019.12.27

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:40Хүүхэлдэйн кино
7:407:55Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
7:558:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:009:50Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 24-р анги /давталт/
9:5010:00Бест буйдан үзүүлж байна
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:25Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
12:2512:40Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:4513:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0019:50Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
19:5020:00Бест буйдан үзүүлж байна
20:0020:15Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Монголчууд нэвтрүүлэг
22:0022:10Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
22:1023:10Мэс заслын тасгийнхан ОАУСК 25-р анги
23:1023:25Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
23:250:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
0:006:00Эфир завсарлав

Бямба гараг 2019.12.28

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
7:008:00Баримтат кино
8:008:40Монголчууд ярилцлага /давталт/
8:409:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
9:009:30Хошин шогийн шилдэг номерууд
9:3010:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:0010:30Араг продакшн үзүүлж байна
10:3011:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:1011:25Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
11:2512:4512 сарын 32-ны хайр 
12:4513:00Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
13:0013:15Шинэ аялал – Манжуур аялал
13:1513:45Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:4514:00Асуудлыг шийдэх амархан боллоо-19001950 үзүүлж байна
14:0014:10Хөгжмийн цаг
14:1014:25Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
14:2515:00Эрвээхэй нас хүүхдийн нэвтрүүлэг
15:0016:30Спортын цаг
16:3016:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4517:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3017:45Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
17:4518:25Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:2518:55Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:5519:10Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа 
19:1020:20Fact and Expert тойм хөтөлбөр
20:2021:00Монголчууд ярилцлага
21:0021:40Аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө хамтдаа – 1 /Баярын дугаар/
21:4021:55Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа 
21:5522:10Шинэ аялал – Манжуур аялал
22:100:00Дуулиант хэрэг цуврал
0:006:00Эфир завсарлав

Ням гараг 2019.12.29

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:357:35Баримтат кино
7:358:00Хүүхэлдэйн кино
8:008:15Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
8:158:30Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
8:309:00Хошин шогийн шилдэг номерууд
9:009:30Монголчууд ярилцлага /давталт/
9:3010:00Араг продакшн үзүүлж байна
10:0010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Баялаг бүтээгдийг дэмжих холбоо Багануур дүүрэгт
10:4511:25Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:2512:00Амрыг эрэе нэвтрүүлэг – ЦЕГ-с бэлтгэв
12:0012:15Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
12:1512:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
12:3012:45Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
12:4513:00хөгжмийн завсарлага
13:0013:40Аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө хамтдаа – 1 /Баярын дугаар/ давталт
13:4014:10Таны сонголт нэвтрүүлэг
14:1014:25Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо-Гадаад харилцаа
14:2514:40Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
14:4015:00Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
15:0016:20Спортын цаг
16:2016:40Хилийн чанадад хэлтэй болох гэсэн Батаагийн тэмдэглэл оршвой
16:4017:20Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
17:2017:50Бизнес тайм нэвтрүүлэг
17:5019:50Миний найз залуу сахиусан тэнгэр УСК
19:5020:30Аз жаргалтай гэр бүлийн төлөө хамтдаа – 2 /Баярын дугаар/
20:3021:40Fact and Expert тойм хөтөлбөр
21:4022:05Баллуур нэвтрүүлэг 
22:0522:20Шинэ аялал – Манжуур аялал
22:200:05Найзууд УСК
0:056:00Эфир завсарлав
error: Хамгаалагдсан