Хөтөлбөр

 Даваа гараг 2019.10.14

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:50Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:508:45Уран сайхны кино
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 40-р анги /давталт/
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Бест буйдан үзүүлж байна.
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:20Масс академи үзүүлж байна
12:2013:00Монголчууд ярилцлага /давталт/
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Масс академи үзүүлж байна
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
14:2014:45Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
14:4515:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
15:0016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2518:35Бест буйдан үзүүлж байна.
18:3519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0020:00Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019
22:0023:15Миний охин СуЁн ОАУСК 41-р анги
23:150:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:006:00Эфир завсарлав

Мягмар гараг 2019.10.15

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:40Хүүхэлдэйн кино
7:408:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 41-р анги давталт
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Масс академи үзүүлж байна.
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1013:00Нэвтрүүлэг
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна.
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна.
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:20Масс академи үзүүлж байна.
18:2018:35Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:3519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0020:00Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:30Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019
22:3023:40Миний охин СуЁн ОАУСК 42-р анги
23:400:20Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:006:00Эфир завсарлав

Лхагва гараг 2019.10.16

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:55Хүүхэлдэйн кино
7:558:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 42-р анги давталт
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Бест буйдан үзүүлж байна
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:20Масс академи үзүүлж байна.
12:2013:00Монголчууд ярилцлага /давталт/
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна.
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна.
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2518:35Бест буйдан үзүүлж байна
18:3519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0020:00Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Хариуцлагатай бичил уурхай монголд бий юу?
22:0023:15Миний охин СуЁн ОАУСК 43-р анги
23:150:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:006:00Эфир завсарлав

 

Пүрэв гараг 2019.10.17

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:50Хүүхэлдэйн кино
7:508:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 43-р анги /давталт/
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Масс академи үзүүлж байна.
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:20Масс академи үзүүлж байна.
12:2012:50Хариуцлагатай бичил уурхай монголд бий юу?
12:5013:00Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 19001950 үзүүлж байна
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:45Масс академи үзүүлж байна.
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна.
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:20Масс академи үзүүлж байна.
18:2018:35Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:3519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0020:00Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Монголчууд ярилцлага 
22:0023:15Миний охин СуЁн ОАУСК 44-р анги
23:150:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт
0:006:00Эфир завсарлав

Баасан гариг 2019.10.18

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:007:50Хүүхэлдэйн кино
7:508:45Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
8:459:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
9:0010:00Миний охин СуЁн ОАУСК 44-р анги давталт
10:0010:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
10:1010:35Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:3510:45Бест буйдан үзүүлж байна
10:4511:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
11:0011:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:4011:45Хөгжмийн завсарлага
11:4512:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
12:0012:10Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
12:1012:20Масс академи үзүүлж байна.
12:2013:00Монголчууд ярилцлага /давталт/
13:0013:30таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Масс академи үзүүлж байна.
13:4514:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
14:0014:20“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
14:2015:10Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
15:1016:35Хурдан морьны уралдаан
16:3516:45Масс академи үзүүлж байна.
16:4517:0019001950 зарын шууд нэвтрүүлэг
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
18:2518:35Бест буйдан үзүүлж байна
18:3519:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:0020:00Бид чөлөөт нэвтрүүлэг
20:0020:15Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:1520:30Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:3021:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
21:3022:00Монголчууд ярилцлага 
22:0023:15Миний охин СуЁн ОАУСК 45-р анги
23:150:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр давталт

Бямба гараг 2019.10.19

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:057:00Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
7:008:00Баримтат кино
8:008:40Монголчууд ярилцлага /давталт/
8:409:00Масс академи үзүүлж байна.
9:009:30Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг
9:3010:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:0010:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
10:4011:10Араг продакшн үзүүлж байна
11:1011:25Шинэ аялал – Манжуур аялал
11:2513:00Монголын уран сайхны кино
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3013:40Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 19001950 үзүүлж байна
13:4014:00Хөгжмийн завсарлага
14:0014:15Шинэ аялал – Манжуур аялал
14:1514:45Хошин шогийн шилдэг номеруд
14:4515:00Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 19001950 үзүүлж байна
15:0016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3017:00Баллуур нэвтрүүлэг /давталт/
17:0017:30Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
17:3018:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:1018:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:4019:10Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
19:1020:20Fact and Expert тойм хөтөлбөр
20:2021:00Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019
21:0021:30Монголчууд ярилцлага
21:3021:45Шинэ аялал – Манжуур аялал
21:4522:00Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
22:0023:30Дуулиант хэрэг цуврал
23:300:40100 чухал сэдэв
0:406:00Эфир завсарлав

Ням гараг 2019.10.20

6:006:05Мөнх Монголоо тод харуулна…
6:056:35Тод мэдээ мэдээллийн хөтөлбөр
6:357:35Баримтат кино
7:350:00Хүүхэлдэйн кино
8:008:40Хошин шогийн шилдэг номерууд
8:409:00Масс академи үзүүлж байна
9:009:30Баялаг бүтээгчийг дэмжих төсөл хөтөлбөр
9:3010:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:0010:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
10:4011:10Араг продакшн үзүүлж байна
11:1012:10Fact and Expert тойм хөтөлбөр давталт
12:1012:45Монголчууд ярилцлага /давталт/
12:4513:00Шинэ аялал – Манжуур аялал
13:0013:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:3014:00Сайхан хүмүүс хөрөг нэвтрүүлэг /давталт/
14:0015:00Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019
15:0016:30Хурдан морьны уралдаан
16:3017:00Амрыг эрэе – ЦЕГ-с бэлтгэв
17:0017:15Шинэ аялал – Манжуур аялал
17:1517:45Өнө буян хурах төв үзүүлж байна
17:4518:25Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:2518:45Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:4519:00Өрнөх амьдралыг угтан урагшилна – 19001950 үзүүлж байна
19:0019:30Нэвтрүүлэг
19:3020:00Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн форум 2019
20:0020:15Шинэ аялал – Манжуур аялал
20:1520:30Таван толгой түлш ХХК-Сервис төв үзүүлж байна.
20:3021:40Fact and Expert тойм хөтөлбөр
21:4022:05Баллуур нэвтрүүлэг
22:050:00Уран сайхны кино
0:006:00Эфир завсарлав
error: Хамгаалагдсан