Хөтөлбөр

Даваа гараг 2022.01.17

6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
Баримтат кино
7:20
"Залуу нас" ОАУСК 31,32-р анги
9:00
ХОЛБООДЫН НЭГДСЭН УАШТ: Breakdance
14:30
"Залуу нас" ОАУСК 33,34-р анги
16:10
Таны сонголт нэвтрүүлэг
16:40
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - П.Баяржаргал /"Адуучин" бренд/
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:10
"Моралаш" хүүхдийн цуврал
18:35
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 1-р анги
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
21:30
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - Б.ОЧИР /"Баргил тех"ххк-г үүсгэн байгуулагч/
22:00
"Урвалт" УСК
23:55
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
0:30
Эфир завсарласан
Мягмар гараг 2022.01.18
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:40
"Урвалт" УСК /давталт/
8:15
"Залуу нас" ОАУСК 33,34-р анги
9:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00
"Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
10:25
Хүүхэлдэйн кино
10:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:40
Хөгжмийн завсарлага
11:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
12:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 1-р анги
13:10
Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:40
Нэвтрүүлэг
13:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
14:00
"Залуу нас" ОАУСК 35,36-р анги
15:40
Аялалын тойрог нэвтрүүлэг
16:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
17:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
17:40
"Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
18:35
"Бизнес тайм" нэвтрүүлэг
19:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 2-р анги
20:30
"Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын анхдугаар форум" нэвтрүүлэг
20:50
"Гималай" УСК
22:50
"Гүйцэтгэгч" УСК 
0:35
Эфир завсарласан
Лхагва гараг 2022.01.19
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:40
"Гүйцэтгэгч" УСК 
8:15
"Залуу нас" ОАУСК 35,36-р анги 
9:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:35
Хүүхэлдэйн кино
10:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:40
Хөгжмийн завсарлага
11:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
12:10
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 2-р анги
13:20
Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
14:20
"Залуу нас" ОАУСК 37,38-р анги
16:00
Хошин шогийн шилдэг номерууд
16:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:10
"Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг
18:35
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 3-р анги
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
21:30
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - Б.ОЧИР /"Баргил тех"ххк-г үүсгэн байгуулагч/
22:00
Нэгэн дээвэр дор УСК
23:45
"Pillow Talk" нэвтрүүлэг  /давталт/
0:20
Эфир завсарласан
Пүрэв гараг 2022.01.20
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:40
Баримтат кино
8:15
"Залуу нас" ОАУСК 37,38-р анги /давталт/
9:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:35
Хүүхэлдэйн кино
10:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:40
Хөгжмийн завсарлага
11:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
12:10
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 3-р анги
13:20
Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
14:20
"Залуу нас" ОАУСК 39,40-р анги 
16:00
Аялалын тойрог нэвтрүүлэг
16:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
17:30
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
18:10
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - П.Баяржаргал /"Адуучин" бренд/
18:35
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 4-р анги
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
21:30
"Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын анхдугаар форум" нэвтрүүлэг
21:50
"SAM" УСК
23:50
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
0:30
Эфир завсарласан
Баасан гариг 2022.01.21
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:45
"Гэмт хэргийн халуун мөрөөр" цуврал
8:15
"Залуу нас" ОАУСК 39,40-р анги 
9:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
10:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:35
Хүүхэлдэйн кино
10:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:40
Хөгжмийн завсарлага
11:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
12:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
12:10
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 4-р анги
13:20
Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
14:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
14:20
"Залуу нас" ОАУСК 41,42-р анги
16:00
"Kids Quiz" хүүхдийн нэвтрүүлэг 
16:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
17:00
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
17:30
"Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
18:10
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:30
"Эрвээхэй нас" хүүхдийн нэвтрүүлэг 
19:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 5-р анги
20:30
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр
21:30
"Сэдэв , Шийдэл" Ярилцлага
22:00
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - Б.ОЧИР /"Баргил тех"ххк-г үүсгэн байгуулагч/
22:30
"Сүүлчийн гэрч" УСК
0:20
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
1:00
Эфир завсарласан
Бямба гараг 2022.01.22
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
"Тод мэдээ" мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:45
"Гэмт хэргийн мөрөөр" цуврал
8:40
"Амрыг эрэе" ЦЕГ-с бэлтгэв.
9:10
"Сэдэв , Шийдэл" ярилцлага /давталт/
9:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:25
"Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын анхдугаар форум" нэвтрүүлэг
10:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
11:00
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
11:40
"Ботгохон" хүүхдийн төсөл
11:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
12:00
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 1,2-р анги
14:20
"Таны сонголт" нэвтрүүлэг
14:50
"УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг
15:20
"Аялалын цаг" нэвтрүүлэг - Бангкок
17:10
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
17:50
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
18:15
"Kids Quiz" хүүхдийн нэвтрүүлэг 
19:00
"Fact & Expert" тойм хөтөлбөр
20:10
"Зуун чухал сэдэв" Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл
21:40
"Муу гэгээнтэн" УСК
0:00
"Pillow Talk" нэвтрүүлэг 
0:40
Эфир завсарласан
 
Ням гараг 2022.01.23
6:00
Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05
"Муу гэгээнтэн" УСК
8:05
Хүүхэлдэйн кино
8:40
Амрыг эрэе - ЦЕГ-с бэлтгэв.
9:10
"Kids Quiz" хүүхдийн нэвтрүүлэг 
9:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:25
"УИХ-ын цаг" нэвтрүүлэг /давталт/
10:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
11:00
"Бизнес амжилт" нэвтрүүлэг
11:40
Хүүхэлдэйн кино
11:55
1950 - Арилжааны нэвтрүүлэг
12:00
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - П.Баяржаргал /"Адуучин" бренд/
12:30
"Бидний эмээ , Дэ Жангум юм уу?" ОАУСК 3,4,5-р анги
16:00
"Таны сонголт" нэвтрүүлэг
16:30
Хөгжмийн завсарлага
16:40
Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
17:20
"Made in Ulaanbaatar" МУСК
19:00
Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:30
"Fact & Expert" тойм хөтөлбөр /давталт/
19:30
Баялаг бүтээгч нэвтрүүлэг - Б.ОЧИР /"Баргил тех"ххк-г үүсгэн байгуулагч/
21:00
Мөрдөгч К: буянтай бэлэвсэн эмэгтэйн нууц
23:15
"Pillow Talk" нэвтрүүлэг /давталт/
0:00
Эфир завсарласан