Хөтөлбөр

Даваа гараг 2022.03.21

6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05“Ханги боомтын нээлт’ нэвтрүүлэг
6:20“Нуурын дэргэдэх нууц’ УСК
7:50Хүүхэлдэйн кино
8:20“Бизнес амжилт’ нэвтрүүлэг
9:00ШУУД: “Эдийн засгийн форум – Шинэ сэргэлтийн бодлого салбар хэлэлцүүлэг’
17:40“Ханги боомтын нээлт’ нэвтрүүлэг
18:00“Батлан даалтыг баялаг бүтээгчдэд’ нэвтрүүлэг
18:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 11-р анги
20:30“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
21:30БОАЖ-ын сайдын цаг
21:50“Тахианы өд’ ОАУСК 11,12-р анги 
23:35“Улаан хувцастай охин’  УСК
1:30“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2:10Эфир завсарласан
Мягмар гараг 2022.03.22
6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:45“Улаан хувцастай охин’  УСК
8:20“Бизнес амжилт’ нэвтрүүлэг
9:00ШУУД: “Эдийн засгийн форум – Шинэ сэргэлтийн бодлого салбар хэлэлцүүлэг’
18:00“Ханги боомтын нээлт’ нэвтрүүлэг
18:15Хөгжмийн завсарлага
18:30“Бизнес тайм’ нэвтрүүлэг
19:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 12-р анги
20:30“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
21:30“Батлан даалтыг баялаг бүтээгчдэд’ нэвтрүүлэг
22:00“Тахианы өд’ ОАУСК 13,14-р анги 
23:40“Абигэл’ УСК
1:40“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2:20Эфир завсарласан
 
Лхагва гараг 2022.03.23
6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:50Хөгжмийн завсарлага
7:00“Абигэл’ УСК
8:50Хүүхэлдэйн кино
9:15“Бизнес амжилт’ нэвтрүүлэг
9:551950 – Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
10:10Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:30“Аав’ УСК
12:00“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
12:10“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 12-р анги /давталт/
13:20Таны сонголт нэвтрүүлэг
13:551950 – Арилжааны нэвтрүүлэг
14:00“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
14:20“Бизнес амжилт’ нэвтрүүлэг
14:50Эмэгтэйчүүд юу хүсэж байна вэ? – Иргэний оролцооны нэгдэл намын дарга Ц.Оюунгэрэл
15:10“Тахианы өд’ ОАУСК 15,16-р анги
16:551950 – Арилжааны нэвтрүүлэг
17:00“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
17:30“Эрвээхэй нас’ хүүхдийн нэвтрүүлэг
18:00“Батлан даалтыг баялаг бүтээгчдэд’ нэвтрүүлэг
18:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 13-р анги
20:30“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
21:30БОАЖ-ын сайдын цаг
21:50“Тахианы өд’ ОАУСК 15,16-р анги
23:35“Урвалт’ УСК
1:20“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
2:00Эфир завсарласан
 
Пүрэв гараг 2022.03.24
6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:45“Урвалт’ УСК
8:30ШУУД: “Эдийн засгийн форум – Шинэ сэргэлтийн бодлого салбар хэлэлцүүлэг’
18:00“Батлан даалтыг баялаг бүтээгчдэд” нэвтрүүлэг
18:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 14-р анги
20:30“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
21:30“Тэрбум мод’ үндэсний хөдөлгөөн
21:50Улсын их хурлын цаг
22:20“Тахианы өд’ ОАУСК 17,18-р анги 
0:05“Кабли’ УСК
1:35“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2:10Эфир завсарласан
 
Баасан гариг 2022.03.25
6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:50“Кабли’ УСК
8:20“Бизнес амжилт’ нэвтрүүлэг
9:00ШУУД: “Эдийн засгийн форум – Шинэ сэргэлтийн бодлого салбар хэлэлцүүлэг’
18:10“Тэрбум мод’ үндэсний хөдөлгөөн
18:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 15-р анги
20:30“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
21:30“Сэдэв, Шийдэл’ ярилцлага
22:00“Батлан даалтыг баялаг бүтээгчдэд’ нэвтрүүлэг
22:30“Тахианы өд’ ОАУСК 19,20-р анги 
0:10“Гүйцэтгэгч’ УСК
1:50“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр
2:30Эфир завсарласан
 
Бямба гараг 2022.03.26
6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05“Тод мэдээ’ мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
6:45Баримтат кино
7:30Дуулиант хэрэг цувралаас
8:50Хүүхэлдэйн кино
9:15Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
9:551950 – Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00Бизнес тайм нэвтрүүлэг
10:20“Хөх толбот хүмүүс’ МУСК
12:00“Сэдэв, Шийдэл’ ярилцлага
12:40БОАЖ-ын сайдын цаг
13:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК 11,12-р анги
14:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
15:00“Big gift’ контент
15:50“Бизнес амжилт’ нэвтрүүлэг
16:20“Ээжээ надтай гэрлээч’МУСК
18:10“Хайрын хот’ нэвтрүүлэг
18:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00“Fact & Expert’ тойм хөтөлбөр
20:00“Kids quiz’ хүүхдийн нэвтрүүлэг
20:50“Батлан даалтыг баялаг бүтээгчдэд’ нэвтрүүлэг
21:20“Улаачдын сорил – 6′ нэвтрүүлэг – Цуврал 9
22:20“Тэрбум мод’ нэвтрүүлэг 
22:40“Нууц гэж үгүй’ УСК
0:40Тоглолтын цаг
2:30Эфир завсарласан
 
 
Ням гараг 2022.03.27
6:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
6:05Хөгжмийн завсарлага
6:10“Нуурын дэргэдэх нууц’ УСК
7:40“Улаачдын сорил – 6′ нэвтрүүлэг – Цуврал 7 /давталт/
8:50“Эрвээхэй нас’ хүүхдийн нэвтрүүлэг – 106 /шинэ дугаар/
9:15Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
9:551950 – Арилжааны нэвтрүүлэг
10:00“Kids quiz’ хүүхдийн нэвтрүүлэг
10:45Хошин шогийн шилдэг номерууд
11:30Таны сонголт нэвтрүүлэг
12:00“Чөтгөрийн цэцэг’ ОАУСК13,14,15-р анги
15:40Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
16:10“Ирэх ёсгүй хүүхэд’ УСК
18:10“Хайрын хот’ нэвтрүүлэг
18:30Бизнес тайм нэвтрүүлэг
19:00“Улаачдын сорил – 6’нэвтрүүлэг – Цуврал 10
20:00“Тэрбум мод’ үндэсний хөдөлгөөн 
20:30“Fact & Expert’ тойм хөтөлбөр
21:30“Нисгэгчид’  УСК
0:00“Нууц гэж үгүй’ УСК
1:50Эфир завсарласан