Эрвээхий нас

Эрвээхэй нас нэвтрүүлэг /Цэцэрлэгийн насныханд зориулав/