Тод мэдээ

  

Зорчих эрхийг хязгаарлах ял 2021 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлнэ.

Энэ ял хэрэгжиж эхэлснээр хөнгөн ялаар шийтгүүлсэн этгээдүүдэд цахим гав зүүлгэж түүгээрээ хяналт тавьж, зорчих эрхийг нь хязгаарлан, нийгэмд тустай

  

ХХЗХ-ноос гаргасан хоёр журмын төслийн хэлэлцүүлэг боллоо.

Монгол улсын их хурлаас өнгөрсөн оны 12 сард өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг баталж, энэ оны 7-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр