Хөтөлбөр

 Даваа гараг 2021.05.03

2021-05-036:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-036:05“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-036:35Баримтат кино
2021-05-037:40“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 47-р анги /давталт/
2021-05-038:25Хүүхэлдэйн кино
2021-05-038:55“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Тэмүүжин/ 
2021-05-039:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0310:00“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0310:20“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0311:00ШУУД: Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл
2021-05-0311:25Теле хичээл 5-р анги /Монгол хэл/
2021-05-0311:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0312:00ШУУД: “Мэдээний урсгал” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0315:00Теле хичээл 12-р анги /Түүх, Биологи/
2021-05-0315:40Спортын цаг
2021-05-0317:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0317:30“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0318:10“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0318:40“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Тэмүүжин/ 
2021-05-0319:30“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 48-р анги
2021-05-0320:30“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0321:00Бест буйдан үзүүлж байна.
2021-05-0321:15“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Алтанцэцэг/
2021-05-0322:00Уран сайхны кино
2021-05-0323:45“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-030:10Эфир завсарласан

Мягмар гараг 2021.05.04

2021-05-046:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-046:05“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-046:35Баримтат кино
2021-05-047:40“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 48-р анги /давталт/
2021-05-048:25Хүүхэлдэйн кино
2021-05-049:00“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Алтанцэцэг/
2021-05-049:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0410:00“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0410:20“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0411:00ШУУД: Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл
2021-05-0411:20Теле хичээл 5-р анги /Математик/
2021-05-0411:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0412:00ШУУД: “Мэдээний урсгал” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0415:00Теле хичээл 12-р анги /Математик, Нийгэм судлал/
2021-05-0415:40Спортын цаг
2021-05-0417:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0417:30“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Алтанцэцэг/
2021-05-0418:10“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0418:50НЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0419:10Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-05-0419:30“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 49-р анги
2021-05-0420:30“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0421:00СЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0421:15“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /Б.Энхмандах/
2021-05-0421:50Монголын уран сайхны кино
2021-05-0423:35“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-040:00Эфир завсарласан

Лхагва гараг 2021.05.05

2021-05-056:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-056:05“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-056:35Баримтат кино
2021-05-057:40“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 49-р анги /давталт/
2021-05-058:25Хүүхэлдэйн кино
2021-05-059:00“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /Б.Энхмандах/ давталт
2021-05-059:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0510:00“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0510:20“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0511:00ШУУД: Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл
2021-05-0511:25Теле хичээл 5-р анги /Хүн ба байгаль/
2021-05-0511:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0512:00ШУУД: “Мэдээний урсгал” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0515:00Телехичээл 12-р анги/Мэдээллийн технологи Үндэсний бичиг Биеийн тамир/
2021-05-0515:40Спортын цаг
2021-05-0517:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0517:30“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /Б.Энхмандах/
2021-05-0518:10Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-05-0518:50НЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0519:10“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0519:30“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 50-р анги
2021-05-0520:30“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0521:00Бест буйдан үзүүлж байна.
2021-05-0521:15“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Тэмүүжин/
2021-05-0522:10Монголын уран сайхны кино
2021-05-0523:50“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-050:15Эфир завсарласан

Пүрэв гараг 2021.05.06

2021-05-066:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-066:05“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-066:35Баримтат кино
2021-05-067:40“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 50-р анги /давталт/
2021-05-068:25Хүүхэлдэйн кино
2021-05-068:55“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Тэмүүжин/ давталт
2021-05-069:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0610:00“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0610:20“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0611:00ШУУД: Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл
2021-05-0611:25Теле хичээл 5-р анги /Монгол хэл/
2021-05-0611:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0612:00ШУУД: “Мэдээний урсгал” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0615:00Теле хичээл 12-р анги /Уран зохиол, Дизайн зурагзүй технологи/
2021-05-0615:40Спортын цаг
2021-05-0617:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0617:30“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0618:10“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0618:40“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Тэмүүжин/
2021-05-0619:30“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 51-р анги
2021-05-0620:30“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0621:00Монгол бичгийн хичээл 
2021-05-0621:20“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Алтанцэцэг/
2021-05-0622:00Монголын уран сайхны кино
2021-05-0623:50“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-060:15Эфир завсарласан

Баасан гариг 2021.05.07

2021-05-076:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-076:05“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-076:40Баримтат кино
2021-05-077:40“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 51-р анги /давталт/
2021-05-078:30Хүүхэлдэйн кино
2021-05-079:00“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /С.Алтанцэцэг/
2021-05-079:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0710:00“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0710:30“ЖДҮ ба 2 их наяд” цуврал ярилцлага 
2021-05-0710:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0711:00ШУУД: Эрүүл мэндийн яамны мэдээлэл
2021-05-0711:25Теле хичээл 5-р анги /Хүн ба байгаль/
2021-05-0711:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0712:00Теле хичээл 12-р анги /Физик, Нийгэм судлал/
2021-05-0712:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0713:00Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-05-0713:30НЭМҮТ үзүүлж байна
2021-05-0713:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0714:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0714:20Теле хичээл 5-р анги /Хүн ба байгаль/ давталт
2021-05-0714:40Теле хичээл 12-р анги /Физик, Нийгэм судлал/ давталт
2021-05-0715:20Спортын цаг
2021-05-0716:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0717:00“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0717:30“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0718:10“ЖДҮ ба 2 их наяд” цуврал ярилцлага 
2021-05-0718:35“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0719:00Улаачдын өрсөлдөөн – Т.Батзориг
2021-05-0719:30“Фү Яаогийн домог ” уран сайхны кино 52-р анги
2021-05-0720:30“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр
2021-05-0721:00Бест буйдан үзүүлж байна.
2021-05-0721:10“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /Б.Энхмандах/
2021-05-0721:45Уран сайхны кино
2021-05-0723:45“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-070:10Эфир завсарласан

Бямба гараг 2021.05.08

2021-05-086:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-086:05“Тод мэдээ” мэдээллийн хөтөлбөр /давталт/
2021-05-086:40Баримтат кино
2021-05-087:50Хүүхэлдэйн кино
2021-05-088:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-05-089:00Агаараар гүйцгээе – Дугуйтай гэр бүл /Цуврал 5/
2021-05-0810:00“Оролцоод хөгжье” үндэсний цахим чуулган
2021-05-0813:00Бизнес амжилт нэвтрүүлэг
2021-05-0813:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0814:00Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-05-0814:30НЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0814:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0815:00Спортын цаг
2021-05-0816:30СЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0816:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0817:00Амрыг эрэе нэвтрүүлэг
2021-05-0817:30“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0818:10Монгол бичгийн хичээл /давталт/
2021-05-0818:40Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-05-0819:00“Fact & Expert” тойм хөтөлбөр
2021-05-0819:40“ЖДҮ ба 2 их наяд” цуврал ярилцлага
2021-05-0820:00You plus Me /Баясгалан, Туяа/
2021-05-0820:40УИХ-ын цаг
2021-05-0821:10“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин /Т.Далантай/
2021-05-0821:50“Дуулиант хэрэг” цуврал
2021-05-0823:30Эфир завсарласан

Ням гараг 2021.05.09

2021-05-096:00Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжицгээе
2021-05-096:05Баримтат кино
2021-05-097:10Дуулиант хэрэг цуврал /давталт/
2021-05-098:30Хүүхэлдэйн кино
2021-05-099:00Хошин шогийн шилдэг номерууд
2021-05-099:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0910:00“Бизнес тайм” нэвтрүүлэг
2021-05-0910:30“ЖДҮ ба 2 их наяд” цуврал ярилцлага /Ч.Отгочулуу/
2021-05-0910:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0911:00“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0911:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0912:00Улаачдын өрсөлдөөн – Т.Батзориг
2021-05-0912:30СЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0912:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0913:00Таны сонголт нэвтрүүлэг
2021-05-0913:30НЭМҮТ үзүүлж байна.
2021-05-0913:4519001950 – Зарын шууд нэвтрүүлэг
2021-05-0914:00Уран сайхны кино
2021-05-0915:40Спортын цаг
2021-05-0917:00Агаараар гүйцгээе – Дугуйтай гэр бүл /Цуврал 5/ давталт
2021-05-0918:00“Бизнес амжилт” нэвтрүүлэг
2021-05-0918:40Хошин шогийн шилдэг номерууд
2021-05-0919:20Бизнес тайм нэвтрүүлэг
2021-05-0919:50You plus Me /Баясгалан, Туяа/
2021-05-0920:30“Fact & Expert” тойм хөтөлбөр
2021-05-0921:10“Баялаг бүтээгч” нэвтрүүлэг – Зочин Л.Ариунболд
2021-05-0922:00Уран сайхны кино
2021-05-0923:45Эфир завсарласан
error: Хамгаалагдсан