Өлбөрч үхэх аюулын өмнө Дэлхий чичирнэ

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 78 дугаар чуулганы нээлт, ерөнхий санал шүүмжлэл, НҮБ-д явагдсан Тогтвортой хөгжлийн дээд хэмжээний уулзалтаас дараахи дүгнэлттэй буцаж

Read more