Нийгэмд эерэг хандлага бий болгохын тулд чөлөөт уран бүтээлчид нэгдлээ.

Нийгэмд эерэг хандлага бий болгохын тулд чөлөөт уран бүтээлчид нэгдлээ. Тэд “Мурал арт”-аар дамжуулан хүчирхийллийн эсрэг эерэг хандлага бий болгох

Read more