УИХ-ын 36-р тогтоолыг хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагуудын зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдаж байна

“Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ” 5 бүлэг, 42 хэрэгжүүлэх арга, 114 үйл ажиллагаа

Read more

Ч.Даваабаяр: Төрийн байгууллагууд УИХ-ын 36-р тогтоол, Түр хорооны тогтоолын хэрэгжилтийг хангахад өөр өөрийн чиг үүрэгтэйгээр оролцоно

“Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” УИХ-ын 36 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагуудын зөвлөлдөх уулзалт

Read more