‘МОН ТОРГОН ДЭЛ’ ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ж.Ганхуяг

Түүхийгээр нь экспортолдог байсан адууны дэл сүүлийг эх орондоо боловсруулж байна https://youtu.be/s8QnpX6Eymc  МонТоргон Дэл ХХК  : 9902-2229 ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД –  МОНГОЛЫН

Read more