Монгол улсад жилдээ сүрьеэ өвчнөөр 4000 хүн шинээр өвчилж байна. Сүрьеэгээр өвчлөгсөд ид хийж бүтээх 15-44 насныхан байна.

Сүрьеэгийн өвчлөл зөвхөн ганц нэг ЕБС-иар ч тогтохгүй МУ-ын хэмжээнд өргөн тархсаныг тоо баримт нотолж байна. ЭМЯ-аас гаргасан шийдвэрийн дагуу 

Read more