Монгол улсад жилдээ сүрьеэ өвчнөөр 4000 хүн шинээр өвчилж байна. Сүрьеэгээр өвчлөгсөд ид хийж бүтээх 15-44 насныхан байна.

Сүрьеэгийн өвчлөл зөвхөн ганц нэг ЕБС-иар ч тогтохгүй МУ-ын хэмжээнд өргөн тархсаныг тоо баримт нотолж байна. ЭМЯ-аас гаргасан шийдвэрийн дагуу 

Read more

Газарт нулимсан цэр, нус, шүлснээс болж ханиад томуу, сүрьеэ зэрэг халдварт өвчин тархах үндэс болдог.

Газарт нулимсан цэр, нус, шүлснээс болж ханиад томуу, сүрьеэ зэрэг халдварт өвчин тархах үндэс болдог. Хэн нэгний хаясан нэг мл

Read more