Хөгжлийн банкинд хийсэн шалгалтын хүрээнд нэр бүхий хүмүүсийг шалгуулахаар АТГ-т хандана.

МАК ЦЕМЕНТ , ХӨТӨЛ , МОН ЛАА , ЭРЭЛ ЗЭРЭГ 9 КОМПАНИ ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС АВСАН ЗЭЭЛЭЭ ОГТ ТӨЛӨӨГҮЙ БАЙНА ХӨГЖЛИЙН

Read more

Хөгжлийн банк 2018 оны эцэст 18 тэрбум төгрөгийн татварын өмнөх ашигтай ажиллажээ. Гэхдээ хөгжлийн банкнаас авсан Эрэл, Хөтөл, QSC, ТОСК болон Капитал банкны зээлийн эргэн төлөлтөд хүндрэл учирчээ.

Хөгжлийн банк 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар  актив хөрөнгө нь өмнөх оны мөн үеэс 14 хувиар өсч 4.2 их наяд,

Read more