ЗГ-мөрийн хөтөлбөрийг 100 хувь хэрэгжүүлэхэд 21 их наяд төгрөг хэрэгтэй. Төсөвт энэ хэмжээний мөнгө байгаа юу?

2016-2020 оны хооронд дэвшүүлсэн ЗГ-ын мөрийн хөтөлбөрийг 100 хувь хэрэгжүүлэхэд нийт 21 их наяд төгрөг хэрэгтэй гэсэн тооцоо гарчээ.Өнөөдрийг байдлаар

Read more
error: Хамгаалагдсан