Сэдэв шийдэл ярилцлага: ЭМЯ-ны Нийтийн эрүүл мэндийн газрын дарга Д.Баярболд

60 тэрбум төрөг зарцуулах урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх шинжилгээ яагаад чухал вэ? Эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд яагаад хамрагдах ёстой вэ?

Read more