Сэдэв шийдэл ярилцлага: Д.Баттулга /ҮАГ-ын гүйцэтгэл нийцлийн хэлтсийн аудитын менежер/

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүйгээс дархан цаазат газарт эрх мэдэлтнүүд газар эзэмшиж, суурышлын бүс үүсгэж улмаар байгаль

Read more

Төсөв 2023: Ирэх онд 1 их наядыг хэмнэж, Шинэ сэргэлтийн бодлогыг эрчимжүүлнэ.

Сэдэв шийдэл ярилцлага: Г.Золбоо /СЯ-ны санхүү төсвийн судалгааны газрын дарга/ Төсөв 2023: Ирэх онд 1 их наядыг хэмнэж, “Шинэ сэргэлтийн

Read more