Төсөв 2023: Ирэх онд 1 их наядыг хэмнэж, Шинэ сэргэлтийн бодлогыг эрчимжүүлнэ.

Сэдэв шийдэл ярилцлага: Г.Золбоо /СЯ-ны санхүү төсвийн судалгааны газрын дарга/ Төсөв 2023: Ирэх онд 1 их наядыг хэмнэж, “Шинэ сэргэлтийн

Read more