Сэдэв шийдэл ярилцлага: Т.Мөнхсайхан

“Сэдэв шийдэл” ярилцлага: Т.Мөнхсайхан /Ерөнхийлөгчийн эрүүл мэнд, спорт, нийгмийн бодлогын зөвлөх/ 📌Электрон тамхины импортыг хорих уу? 📌Согтууруулах ундааны хэрэглээ хоёр

Read more

Сэдэв шийдэл ярилцлага: Д.Баттулга /ҮАГ-ын гүйцэтгэл нийцлийн хэлтсийн аудитын менежер/

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилт хангалтгүйгээс дархан цаазат газарт эрх мэдэлтнүүд газар эзэмшиж, суурышлын бүс үүсгэж улмаар байгаль

Read more

УИХ-ын 36-р тогтоолыг хэрэгжүүлэгч төрийн байгууллагуудын зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдаж байна

“Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” ” 5 бүлэг, 42 хэрэгжүүлэх арга, 114 үйл ажиллагаа

Read more