E-Project нэвтрүүлэг шинэ дугаартаа хавдрын эмч А.Болд, Халдвартын Э.Оюунчимэг эмчийг урилаа.

Эрүүл мэнд ямар үнэ цэнтэй болох, эмч эмчлүүлэгчийн харилцаа ёс зүй, эрүүл мэндийн боловсролын ач холбогдол, ямар хүн хурдан эдгэдэг

Read more