Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдээр хүрээгээ тэлж байгаа захын хороодод ямар асуудал тулгарч байна вэ?

Миний Улаанбаатар эрэн сурвалжлах нэвтрүүлэг Хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсдээр хүрээгээ тэлж байгаа захын хороодод ямар асуудал тулгарч байна вэ?

Read more

ЧД-ийн 12, 16-р хорооноос сонгогдсон НИТХ-ийн төлөөлөгч тойрогтоо ямар ажил хийсэн бэ?

Миний Улаанбаатар нэвтрүүлэг ЧД-ийн 12, 16-р хорооноос сонгогдсон НИТХ-ийн төлөөлөгч тойрогтоо ямар ажил хийсэн бэ? Иргэд төлөөлөгчдөө ямар дүн тавьсаныг

Read more