ЕРӨНХИЙЛӨГЧ УИХ-ЫГ ТАРААХ ТАЛААР ШИНЭ ИХ ХУРЛЫН ДАРГАТАЙ ЗӨВШИЛЦӨНӨ

МУ-ын ерөнхийлөгч жил бүр УИХ-ыд ажлаа тайлагнадаг.Энэ дагуу өнөөдөр ерөнхийлөгчийн ажлын тайланг тамгын газрын дарга З.Энхболд уих-д танилцууллаа.Гишүүд уих-ыг тараах

Read more