Оюутолгойн шалгалтын дүнг яаралтай хэлэлцэхийг хүслээ.

Оюутолгойд хийсэн шалгалтын дүнг хэзээ хэлэлцэх вэ? УИХ шалгалтын дүнг хэлэлцээд ямар шийдвэр гаргах вэ? Олон нийтийн дунд ийм хүлээлт

Read more